MESA Latvia - individuālā siltuma un ūdens uzskaite ar distancētu datu nolasīšanu
No 2016. gada uzņēmuma nosaukums - SIA"UPRE"

 

Šī lapa darbojas kā arhīvs, savukārt, aktuālo informāciju Jūs varat atrast:

 

WWW.UPRE.LV
Automātiska ūdens uzskaites sistēma

Ne vienam vien namu apsaimniekotājam ir bijušas grūtības uzzināt mēraparatu reģistrēto patēriņu laikus un precīzi. No otras puses, iedzīvotājiem bieži vien nav vaļas nolasīt mēraparātu rādījumus vienā dienā. Un laist dzīvoklī skatīt rādījumus nama apsaimniekotāja pārstāvim arī ne vienmēr ir patīkami... Tā rezultātā bieži vien izveidojas liela starpība starp nama kopējo ūdens skaitītāju un dzīvokļu ūdens skaitītājiem, kuru apmaksā vai nu nama apsaimniekotājs, vai visi iedzīvotāji. Jūs varat atrisināt šīs problēmas, ieviešot patēriņa datu bezvadu pārraides sistēmu!

 

SIA MESA Latvia piedāvā divus attālinātas ūdens patēriņa uzskaites risinājumus: vairāk informācijas

 
 

Ieviešot automātisku ūdens uzskaites sistēmu, Jūsu ieguvumi būs:

  • Atkrīt nepieciešamība iedzīvotājiem pašiem nodot lapiņas, kas ir īpaši aktuāls cilvēkiem ar veselības problēmām.
  • Atrisinās jautājums ar neapdzīvotiem dzīvokļiem un telpām, kur nevar iekļūt vai dzīvokļa īpašnieks nav sakontaktējams un nenodod rādījumus.
  • Datus par skaitītāju rādījumiem var iegūt jebkurā nama apsaimniekotājam vēlamajā dienā.
  • Visi rādījumi tiek iegūti vienlaicīgi un nerodas patēriņa starpība dēļ dažādās dienās nodotiem rādījumiem.
  • Iegūtie dati ir patiesi un viegli pārbaudāmi.
  • Atrisinās problēma kad skaitītāji ir novietoti grūti sasniedzamā vietā.
  • Nama apsaimniekotājs jau apkopotus datus par aktuālajiem rādījumiem, iepriekšējā mēneša rādījumiem un mēneša patēriņu iegūst jebkurā viņam vēlamā formātā (excel tabula, .csv, .pdf u.c.) pa e-pastu vai arī uz faksu.
  • Samazinās starpības starp nama kopējo skaitītāju un dzīvokļu skaitītājiem.
 
Padoms: