MESA Latvia - Siltuma maksas sadalītājs ( alokators ) MESA caloric5
No 2016. gada uzņēmuma nosaukums - SIA"UPRE"

 

Šī lapa darbojas kā arhīvs, savukārt, aktuālo informāciju Jūs varat atrast:

 

WWW.UPRE.LV
Siltuma maksas sadalītājs (alokators) MESA caloric5

Namos ar stāvvadu apkuri, dzīvokļos un ofisu telpās izmanto speciālās iekārtas - siltuma maksas sadalītājus jeb alokatorus. Pēc metodikas katrā dzīvoklī uz katra sildķermeņa tiek uzstādīts siltuma maksas sadalītājs.

Uzstādot siltuma maksas sadalītāju, montieris reģistrē sildķermeņa tipu, lielumu un citus datus, no kuriem izriet attiecīgā sildķermeņa siltuma atdeves koeficients. Jo lielāks radiators, jo lielāks siltuma patēriņš!

 

Siltuma maksas sadalītājs pastāvīgi fiksē un saglabā datus par sildķermeņa temperatūru, tātad patēriņu. Uz tā displeja iespējams nolasīt vērtību iepriekšējā gada pēdējā dienā, iepriekšējā mēneša pēdējā dienā, kā arī aktuālo vērtību.

Savukārt dzīvokļa iemītnieki regulē saņemto siltuma daudzumu ar sildķermeņu vārstiem(ventiļiem), tādējādi samazinot siltuma patēriņu un līdz ar to - maksu par apkuri!

 

Siltuma maksas sadalītājs saglabāto vērtību nosūta ar radiosignālu uz nama kāpņu telpā uzstādītu datu savācēju. SIA "MESA Latvia" darbinieki veic pastāvīgu aparatūras tehnisko apkopi, siltuma atdeves koeficientu apstrādi, kā arī pilnu aprēķinu sastādīšanas ciklu:
nama apsaimniekotājs saņem gatavu pārskatu par dzīvokļos patērēto siltuma enerģiju, bet iedzīvotājs - aprēķinu lapu ar siltuma maksas sadalītāju rādījumiem, namā patērēto siltuma enerģiju u.c. informāciju.

 

Tehniskie raksturojumi:

   Traucējumu noturība: ETSI EN 301 489 –1 V1.4.1 (2002-08)
ETSI EN 301 489 –3 V1.4.1 (2002-08)
EN 61000-6-2:2001
   Elektroniskā emisija: EN 300 220 –1 V1.3.1 (2000-09)
EN 300 220 –3 V1.1.1 (2000-09)
EN 61000-6-3:2001
   IT aparatūras drošība: EN 60950
 • Baterijas darbības laiks: 10 gadi
 • Baterijas veids: 3V litija baterija
 • Displejs: Šķidro kristālu displejs (LCD)
 • Mērījuma kļūdas Max t: <0,5%
 • Iespējama divu sensoru sistēma
 • Apkures sezonā var veikt ikmēneša aprēķinus
 • Pēdējie 18 mēneši saglabājas ierīces atmiņā
 • Datu pārraide kodēta
 • Kļūdu paziņojums ar datumu un laiku
 • Manipulācijas ar ierīci tiek fiksētas un kontrolētas
 • Datu savākšana ar radio signālu
 • Darbības frekvence : 868 MHz
 • Sensora temperatūras diapazons: 0 ° C - 105 ° C
 • Darbības jauda:< 1mW 
 • Verifikācija nav nepieciešama
 • Atbilsts ES standartam EN 834
 • Elektromagnētiskā savienojamība: 
 

Funkcijas:

 • Radiatoru izdalītā siltuma daudzuma noteikšana, atkarībā no to temperatūras
 • Kopējais patēriņš kopš pēdēja maksājuma datuma
 • Kopējais patēriņš par visu gadu
 • Distancēta bezvadu datu nolasīšana
 • Uzskaites sākuma datuma izvēle (parametru izvēlas lietotājs)
 • Datu pārraide uz datu savācēju Qundis WTT16/OB
 • Aizsardzība pret manipulācijām (paziņojuma signāls par nesankcionētu ierīces atvēršanu)
 • Instalācijas signāli tiek sūtīti automātiski kad alokators tiek piestiprināts pie radiatora


 

Sīkāku informāciju par aprēķinu metodiku un sistēmas darbību Jūs atradīsiet sadaļā "Noderīga informācija"

 
Padoms:
Qundis WFM 26:MESApro 868