MESA Latvia - individuālā siltuma un ūdens uzskaite ar distancētu datu nolasīšanu
No 2016. gada uzņēmuma nosaukums - SIA"UPRE"

 

Šī lapa darbojas kā arhīvs, savukārt, aktuālo informāciju Jūs varat atrast:

 

WWW.UPRE.LV

Maksājiet tikai par Jūsu dzīvoklī patērēto siltumu!

Apkures maksu aprēķināšanai daudzdzīvokļu namos ir vairākas metodes, bet pati izplatītākā ir sadalīšana pēc kvadrāmetriem, kur galvenā ideja ir "visiem vienādi". MESA piedāvā aprēķināt apkures maksu pēc reālā patēriņa, kā Jūs to jau darat maksājot par elektrību, gāzi un ūdens, kur viss ir loģisks un Jūs zinat par ko Jūs maksājat un varat to ietekmēt.


Cik maksājam par komunāliem pakalpojumiem un cik ietaupām – tas atkarīgs no mums pašiem!
Jau vairākus gadus Latvijas iedzīvotāji ir novērtējuši iespēju taupīt, maksājot par ūdeni, – daudzos dzīvokļos ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Tagad pienācis laiks spert nākošo soli savas labklājības virzienā – sākt uzskaitīt arī patērēto siltumu. Individuālā siltuma uzskaites sistēma ir risinājums.

Cik Jūs varat ietaupīt, izmantojot sistēmu?
Individuālā siltuma uzskaites sistēma ir izstrādāta, domājot par tiem iedzīvotājiem, kuriem rūp, cik viņi katru mēnesi maksā par apkuri. Jāsāk jau ar to, ka katra dzīvokļa iemītnieki paši varēs izlemt, cik siltas vēlas savas telpas, – ne jau visiem patīk dzīvot + 25 grādu temperatūrā dienu un nakti. Jo īpaši tādēļ, ka katrs grāds paaugstina siltumenerģijas izmaksas par 6 procentiem. Namos, kuri apgādāti ar šo sistēmu, apkures izmaksu ekonomija ir sasniegusi 20 - 30 procentus.

Kādas ir šīs siltuma uzskaites sistēmas priekšrocības?
Ikviens no mums vēlas samazināt izdevumus par siltumu, jo apkures un siltā ūdens izmaksas sasniedz pat līdz 90 procentiem no mūsu komunālajiem maksājumiem. Piedāvātā uzskaites sistēma ir konkrēts risinājums, kas dod iespēju ietaupīt, jo aprēķina dzīvoklī izlietotā siltuma apjomus, kā arī citos dzīvokļos patērēto. Situācijā, kad jāmaksā par apkuri, ņemot vērā dzīvokļa kvadrātmetru skaitu, centieni taupīt siltumu dod mazu labumu konkrētam iedzīvotājam, bet gan pārsvarā mājai kopumā. Jēga ekonomēt katram iedzīvotājam ir tikai tad, kad ir reāla iespēja ietekmēt summu, ko katru mēnesi raksta komunālo maksājumu rēķinā ar atzīmi Apkure, t.i. maksāt tikai par pašu izlietoto.

Kā darbojas šī siltuma uzskaites sistēma?
Īpašas ierīces – siltummaksas sadalītāji – tiek uzstādīti uz visiem radiatoriem visos nama dzīvokļos. Veselu mēnesi tie reģistrē, kāda un cik ilgi ir bijusi radiatora temperatūra, un pārveido šo informāciju iedaļās, kas kalpo par pamatu apkures izmaksu aprēķinam.
Sadalītājus var izvietot uz dažāda veida siltuma avotiem. Turklāt radiatoriem jābūt apgādātiem ar ventiļiem, jo tikai ar to palīdzību Jūs varēsit regulēt temperatūru un līdz ar to arī ikmēneša maksu par siltumu. Jāpiebilst, ka arī mājā jābūt uzstādītam kopējam siltumskaitītājam.
Individuālās siltuma uzskaites sistēma būs stimuls arī uzlabot dzīvokļa siltumizolāciju, piemēram, siltināt logus, durvis utt. Šādu ieguldījumu rezultāti būs jūtami, saņemot kārtējo rēķinu par apkuri.

Apkures izmaksu sadalīšanas princips individuālās uzskaites gadījumā
Visa nama apkures izmaksas katru mēnesi tiek sadalītas divās daļās – atkarīgā no patēriņa un pastāvīgā, neatkarīgā no patēriņa. Arī katra dzīvokļa izmaksas dalās divās daļās: aptuveni 40 procentus veido nemainīgā daļa, kurā ietilpst siltums, kuru “atdod” stāvvadi, kā arī kopējais tā patēriņš kāpņutelpā, pagrabā, siltuma vadība caur sienām uz dzīvokļiem ar zemāku temperatūru. Šī daļa tiek aprēķināta atkarībā no kvadrātmetru skaita dzīvoklī. Otra daļa – 60 procenti – veidojas no jūsu izlietotā siltuma daudzuma. Šo daļu veido mērierīču - siltummaksas sadalītāju rādījumi, kuras piestiprinātas radiatoriem.

Atšķirībā no ūdens skaitītājiem, šeit neveidojas starpība starp mājas kopējā siltumskaitītāja un siltummaksas sadalītāju rādījumiem, jo starp iedzīvotājiem tiek sadalīta kopējā siltumskaitītāja uzrādītā summa, pamatojoties uz siltummaksas sadalītāju rādījumiem. Katra radiatora patēriņš namā ir daļa no kopējā patēriņa.

5 iemesli, kāpēc uzstādīt siltummaksas sadalītājus:

1. Ekonomē siltumenerģiju!
Optimizējot temperatūru telpās, mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš samazinās no 20-40%!

2. Maksā par reāli piegādāto!
Tiek uzskaitīts konkrētam sildķermenim piegādātais siltums!

3. Maksā par reāli patērēto!
Iestādi telpās sev vēlamo temperatūru!

4. Investē ekonomijai!
Individuālas investīcijas dzīvokļa siltināšanā tieši atspoguļojas mazākos siltumenerģijas maksājumos!

5. Patēriņa pārskats!
Apkures sezonā katru mēnesi mūsu klienti saņem izdruku par siltumenerģijas patēriņu katram sildķermenim dzīvoklī atsevišķi!


Gatavā aprēķina paraugu var lejuplādēt .pdf formātā sadaļā "Noderīga informācija"
 

Individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite (ISPU)
pēc proporcionālā patēriņa metodes, atbilstoši LVS EN 834:2001

 

Namā uz visiem radiatoriem visos dzīvokļos uzstāda siltummaksas sadalītājus MESA caloric 5. Šie elektroniskie aparāti fiksē radiatora temperatūru no mēneša vai cita perioda pirmā līdz pēdējam datumam, uzskaitot arī laiku, kādu radiators ir pavadījis attiecīgajā temperatūrā. Augstāk minētā informācija tiek apstrādāta, reizinot laiku ar temperatūru, piemēram, ja radiatora temperatūra vienas stundas garumā ir bijusi 60 grādi, tiek uzskaitīta viena iedaļa.


Vienlaikus, uzstādot siltummaksas sadalītājus, tiek konstatēts katra sildķermeņa (radiatora) tips, lielums u.c. dati, uz kuru pamata vēlāk tiek aprēķināts attiecīgā sildķermeņa vērtējuma faktors (siltumatdeves koeficients).

Šo informāciju siltummaksas sadalītājs saglabā līdz pat nākamā mēneša pēdējai dienai, tādējādi uzskaitītās iedaļas par, piemēram, novembra mēnesi ir iespējams uzzināt līdz pat decembra beigām.

Katra mēneša uzskaitītās iedaļas ir iespējams nolasīt divos veidos: nolasot informāciju optiski no siltummaksas sadalītāja ekrāna vai nolasot ar radioviļņiem nosūtīto informāciju no datu savācēja. Informācija ir identiska, nolasot to jebkurā veidā. Informāciju no datu savācēja var nolasīt tikai MESA Latvia apkalpojošais personāls.

Siltummaksas sadalītājs neuzskaita fizikālas vienības, piemērām, megavatstundas, kalorijas u.c., tādēļ pēc uzskaitītās informācijas nevar uzzināt siltumenerģijas patēriņu fizikālās mērvienībās. Šī iemesla dēļ arī mēneša (perioda) vidū nav iespējams noteikt, cik siltumenerģijas (naudas vai kilovatu izteiksmē) ir patērēts.

 

Vairāk informācijas varat uzzināt Latvijas valsts standartā LVS EN 834:2001 - Siltumenerģijas patēriņa noteicēji dzīvokļa apsildes radiatoriem - ierīces ar elektroenerģijas avotu (Heat cost allocators for the determination of the consumption of room heating radiators - Appliances with electrical energy supply)

Padoms:
Qundis WFM 26:MESApro 868