No 2016. gada uzņēmuma nosaukums - SIA"UPRE"

 

Šī lapa darbojas kā arhīvs, savukārt, aktuālo informāciju Jūs varat atrast:

 

WWW.UPRE.LV
SIA MESA Latvia

 

SIA "MESA Latvia" ir dibināta 2000.gadā, sadarbojoties Latvijas uzņēmējiem un Vācijas firmai MESA EUROPE GmbH - uzņēmumam ar 35 gadu pieredzi individuālā apkures maksas un citu komunālo pakalpojumu datu apkopošanā un aprēķinu sastādīšanā. Visus darbības gadus SIA "MESA Latvia" birojs atrodas Rīgas aktīvajā centrā Dzirnavu ielā 53 blakus viesnīcai ''Reval Hotel Latvia”.Uzņēmuma pamatdarbība ir individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite daudzdzīvokļu namos, kā arī ūdens patēriņa attālinātas uzskaites risinājumi. MESA Latvia rīcībā ir jaudīga, Latvijas apstākļiem piemērota tehniskā bāze un aprēķinu programmatūra, kas ir spējīga nodrošināt kvalitatīvus ikmēneša aprēķinus ar plašām atskaišu un statistisko apkopojumu iespējām.


Kopš darbības uzsākšanas "MESA Latvia" aktīvi darbojas enerģijas ekonomijas un tādā veidā arī apkārtējās vides saudzēšanas virzienā Latvijā. "MESA Latvia" ir sabiedriskās organizācijas "Latvijas Energoefektivitātes Asociācija " dalībnieks. Cenšoties vērst uzmanību uz energoresursu individuālās uzskaites efektivitāti, "MESA Latvia" sadarbojas ar Austrumeiropas mājokļu būvniecības atbalsta fondu (Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa) no Vācijas un citām valsts un sabiedriskām organizācijām.


"MESA Latvia" veiksmīgi apkalpo vairāk nekā 2500 dzīvokļus 19 Latvijas pilsētās: Rīgā, Liepājā, Priekulē, Brocēnos, Salacgrīvā, Valmierā, Madonā, Ogrē, Ķekavā, Ventspilī, Pļaviņās, Lielvārdē, Aizkrauklē, Jēkabpilī, Jelgavā, Gulbenē, Jaunjelgavā, Tukumā un Talsos. Augsta vērtība tiek likta klientu kvalitatīvai apkalpošanai, strādājot ar katru iedzīvotāju individuāli, izglītojot par energoefektīvu rīcību un iespējām kā optimizēt siltuma patēriņu. Katru mēnesi apkures sezonas laikā mūsu klienti saņem individuālus dzīvokļa siltumenerģijas patēriņa pārskatus, kas nodrošina aprēķinu gaitas caurredzamību un iedzīvotāju izpratni par saviem patēriņa ieradumiem.


Kopš 1999. gada "MESA Latvia" piedalījusies daudzu pašvaldības un privātīpašnieku apsaimniekotu namu renovācijas un rekonstrukcijas darbos. Ņemta dalība Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu apguvē namu energoefektivitātes paaugstināšanai, izstrādājot arī kompleksus risinājumus apkures sistēmu renovācijā.


“MESA Latvia” ilgstošas profesionālās darbības rezultāti runā paši par sevi. 2009. gada jūnijā ''Rīgas enerģētikas aģentūra''(REA) publicēja veiktā pētījuma rezultātus – īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei no 2008.g. oktobra līdz 2009.gada aprīlim apkurei kWh/m2 vienpadsmit renovētās ēkās Rīgā. Pētījums atklāja, ka četrās energoefektīvākajās mājās ir ieviesta ''Mesa Latvia'' individuālā siltuma uzskaite, kas pierāda tās efektivitāti, veicot ēkas renovāciju. 

Vēsture

 

  

Individuālā siltuma uzskaite ir pazīstama Eiropā jau vairākus gadu desmitus un tādās valstīs kā Vācija, Dānija, Lielbritānija u.c. tiek izmantota jau no pagājušā gadsimta 20. gadiem.

Pirmo alokatoru, kas darbojās uz iztvaikošanas principa, izgudroja 1920. gadā Odins Cloriuss no Dānijas. Iemesli, kapēc Dānijā kļuva aktuāls individuālās siltuma uzskaites jautājums bija pašu resursu trūkums un liela atkarība no kurināmā importa.


Vācijā pirmie darbi ar siltummaksas sadalītājiem uz iztvaikošanas principa notika 1925.-1926. gados. Līdz 1933. gadam tika uzstādīti aptuveni 32 tūkstoši alokatori, bet līdz 1976. gadam alokatori bija jau vairāk nekā pusē visu Vācijas namu.


Savu lielāko uzplaukumu tā piedzīvoja Vācijā 70 gadu energoresursu krīzes laikā, kad degvielas cena paaugstinājās par aptuveni 1000%. Individuālā siltuma uzskaite parādīja savu augsto efektivitāti, veicinot iedzīvotāju ieradumu maiņu un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu, kā rezultātā iegūstot ievērojamu energoresursu ekonomiju.

Šī sistēma 1991. gadā ar likumu tika ieviesta arī Vācijas austrumdaļā – bijušajā VDR un citās Austrumeiropas valstīs. Tur uzkrātā pieredze liecina, ka, patiecoties individuālajai siltuma uzskaitei, ir panākta 20 – 30 procentu patērētās siltumenerģijas ekonomija. Tie ir skaitļi, kas atspoguļo katra iedzīvotāja apkures izdevumu samazināšanos.


Eiropas savienībā un Latvijā individuālās siltuma uzskaites sistēmas darbību regulē LVS EN 834:2001.

 
Padoms: